Aktualności

Spotkanie z Marią Broniewską–Pijanowską

Maria Broniewska-Pijanowska i Aneta Kolańczyk10 października o godzinie  14.30, w ramach realizacji projektu Międzypokoleniowa podróż literacka realizowanego z programu Kultura Dostępna finansowanego ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, zaprosiliśmy czytelników i uczestników projektu, na spotkanie autorskie z panią Maria Pijanowską, właściwie Marią Broniewską–Pijanowską, polską aktorką teatralną i filmową, absolwentką warszawskiej PWST. Na spotkaniu poznaliśmy ją głównie jako córkę Marii Zarębińskiej przedwojennej aktorki. Continue reading “Spotkanie z Marią Broniewską–Pijanowską”

Spotkanie z Grażyną Bąkiewicz

spotkanie2_013 września o godzinie 11.00 odbyło się spotkanie autorskie z łódzką pisarką, dziennikarką historykiem, wieloletnią nauczycielką historii Grażyną Bąkiewicz. Naszą Międzypokoleniową podróż literacką odbyliśmy tym razem po świecie wyobraźni, baśni ale też dawnej historii, zarówno naszego miasta jak i Polski.
Pani Grażyna opowiedziała nam o swoich pisarskich początkach o udziale w konkursach i nagrodach w nich zdobytych. O najnowszych książkach dla dzieci, młodzieży i dorosłych wydanych w Wydawnictwie Literatura i Naszej Księgarni, zarówno tych obyczajowych jak i historycznych, bardzo ciekawie i nowatorsko przygotowanych, tak aby zainteresować historią wszystkich nawet tych opornych. Zwróciła nasza uwagę na swoją książkę A u nas w domu, Opowieści dzieci fabrykanta opisująca codzienne życie Karola Scheiblera i jego rodziny. Continue reading “Spotkanie z Grażyną Bąkiewicz”

Wycieczka śladami dwóch Marii

wycieczka2_007 września tym razem wcześniej bo o godzinie 7.00 wyruszyliśmy w naszą drugą podróż krajoznawczo literacką  szlakiem miejsc związanych z Marią Konopnicką i Marią Dąbrowską  czyli do Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie, Muzeum Oświatowego i Izby Pamięci Marii Konopnickiej i  do Kalisza związanego z obiema pisarkami. Jak poprzednio  naszym przewodnikiem turystycznym i pilotem naszej wycieczki  był Jarosław A. Janowski, łódzki przewodnik miejski, pilot wycieczek turystycznych.
Najpierw pojechaliśmy do Poddębic, gdzie znajduje się jeden z najpiękniejszych zabytków architektury renesansowej w tej części kraju, pałac renesansowy, którego budowę rozpoczął Zygmunt Grudziński w 1610 r. Całość, otoczona jest parkiem, którego urok skłonił mieszkańców Poddębic do umieszczenia w nim pomnika poświęconego Marii Konopnickiej – bohaterki naszej wycieczki, pod pomnikiem znajduje się ziemia z lwowskiego cmentarza łyczakowskiego, na którym pochowana jest pisarka. Następnie udaliśmy do dworku w Bronowie, w którym ma siedzibę  Muzeum Oświatowe i Izba Pamięci Marii Konopnickiej. W dworku poetka przebywała w latach 1862 do 1872 r. W 1862 r. Maria, wówczas jeszcze Wasiłowska, poślubiła Jarosława Konopnickiego i zamieszkała w majątku w Bronowie. (Dzisiejsza siedziba muzeum została zbudowana na fundamentach dawnej drewnianej siedziby szlacheckiej nie jest tym dworem, w którym mieszkali Konopniccy). W izbie poświęconej poetce zgromadzono dokumenty, fotografie, publikacje jej utworów, a także XIX-wieczne meble i przedmioty codziennego użytku. Druga część ekspozycji poświęcona jest szkolnictwu. Zrekonstruowano tu klasę wiejskiej szkoły z lat 50.  XX w. W rzędach stoją stare drewniane ławki z otworami na kałamarze i zagłębieniami na pióra i archaiczne obsadki zakończone stalówką a także dawne podręczniki szkolne, cenzurki, legitymacje uczniowskie oraz dzienniki klasowe z zapisami postępów szkolnej dziatwy. W 1872 roku przenieśli się do Gusina. Continue reading “Wycieczka śladami dwóch Marii”

Wykład o życiu i twórczość Marii Konopnickiej i Marii Dąbrowskiej

wyklad1 06 września o godz. 11.00 kolejny raz spotkaliśmy się w gościnnych progach naszego partnera i współorganizatora projektu, Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz”, przy ul. Krzemienieckiej 7/9 na wykładzie literackim pani dr hab. prof. nadzw. Krystyny Pietrych z Katedry Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ. Spotkanie miało przygotować uczestników projektu do drugiej wycieczki, wprowadzić w epokę, pokazać życie i twórczość Marii Konopnickiej i Marii Dąbrowskiej.
Pani Profesor przypomniała nam twórczość pisarek na szerokim tle historycznym i obyczajowym, przywołując anegdotki i ciekawostki, jak zawsze z ogromną erudycją i znajomością tematu. Maria Konopnicka zdaniem Pani prof. była obok Asnyka wielką poetką pozytywizmu o czym zapominamy a kojarzymy tylko jej twórczość dla dzieci.
Maria Dąbrowska silnie związana z Kaliszem była świetną pisarką, felietonistką i tłumaczką literatury duńskiej, angielskiej i rosyjskiej na przykład Czechowa, była też kobietą nieprawdopodobnie wykształconą, studiowała  na uniwersytetach w Szwajcarii (Lozanna) i Belgii (Bruksela) nauki przyrodnicze, ekonomię i socjologię była też stypendystką  w Londynie. Continue reading “Wykład o życiu i twórczość Marii Konopnickiej i Marii Dąbrowskiej”

Warsztaty blogowe – spotkanie 4

spotkanie blogowe 428 czerwca kolejny raz spotkaliśmy się  z blogerem Rafałem Tarnowskim.
Wróciliśmy do aspektów prawnych, których znajomość jest nam potrzebna zarówno przy zakładaniu własnego bloga jak i później przy jego prowadzeniu. Musimy pamiętać  aby zarówno z filmów jak i zdjęć korzystać zgodnie z prawem czyli albo korzystamy z darmowych serwisów albo tworzymy własne produkty. Należy także uważać aby tekst nie obrażał nikogo ponieważ możemy zostać oskarżeni o zniesławienie. Continue reading “Warsztaty blogowe – spotkanie 4”

Wycieczka II

Wycieczka krajoznawczo literacka prowadzona przez doświadczonego pilota wycieczek Jarosława A. Janowskiego do: Muzeum Oświatowe im. Marii Konopnickiej w Bronowie, Skansenu Etnograficznego i Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie oraz do Kalisza także związanego z pisarkami.

7.00 – zbiórka przy Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz”, ul. Krzemieniecka 7/9,
7.00 – 9.00 przejazd przez Poddębice i Uniejów do Bronowa,
9.00 – 10.00 zwiedzanie miejsc związanych z Marią Konopnicką w Bronowie,
10.00 – 11.00 przejazd do Russowa,
11.00 -12.30 zwiedzanie miejsc związanych z Marią Dąbrowską w Russowie,
12.30 -13.00 przejazd do Kalisza,
13.00 – 14.00 obiad w Kaliszu,
14.00 – 15.00 zwiedzanie w Kaliszu miejsc związanych z bohaterkami wycieczki – z lokalnym przewodnikiem,
15.00 – 16.00 czas wolny w Kaliszu,
16.00 – 19.00 przejazd powrotny przez Sieradz do Łodzi.

Warsztaty blogowe – spotkanie 3

warsztaty blogowe - spotkanie 321 czerwca  odbyły się kolejne warsztaty z blogerem Rafałem Tarnowskim.
Tym razem, zgodnie z życzeniem uczestników spotkania, na poważnie zajęliśmy się tworzeniem własnego bloga. Rafał, w oparciu o wiedzę i zdobyte „na własnej skórze” a właściwie na „własnym blogu” doświadczenie prowadził nas krok po kroku kolejno przez: decyzję o czym chcemy pisać, jaki rodzaj materiału będzie dominował, zdecydowaliśmy o kupnie serwera i domeny (da nam to większą swobodę i a opłaty nie są tak duże).
Następnie po przejrzeniu popularnych platform zdecydowaliśmy się na  wordpress.com, który  jest w tej chwili najpopularniejszą platformą na świecie, z której korzysta 50 % wszystkich blogerów. Jest to platforma prosta w obsłudze, przejrzysta, do bloga  można dołączyć muzykę, filmy. Continue reading “Warsztaty blogowe – spotkanie 3”

Wizyta w teatrze

Joanna Fidler, Katarzyna Żuk, Mirosława Olbińska, fot. Janusz Szymański
Joanna Fidler, Katarzyna Żuk, Mirosława Olbińska, fot. Janusz Szymański

19 czerwca wybraliśmy się do Teatru Nowego im. K. Dejmka na przedstawienie pt. Wszystko o kobietach Miro Gavrana, najwybitniejszego współczesnego pisarza chorwackiego, laureata prestiżowej nagrody Central European Time dla najlepszego pisarza Europy Środkowej.
Sztukę przełożyła Anna Tuszyńska, reżyserował Piotr Bikont, scenografię opracował Aleksander Janicki a kostiumy przygotowała Zuzanna Markiewicz. Premiera spektaklu odbyła się 14 czerwca 2013 r.

Continue reading “Wizyta w teatrze”

Literacka wycieczka

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich16 czerwca po godzinie ósmej wyruszyliśmy w naszą podróż krajoznawczo literacką szlakiem miejsc związanych z poznanymi na wykładzie pisarzami. O ile naszym przewodnikiem literackim była pani profesor Krystyna Pietrych z UŁ to przewodnikiem turystycznym i pilotem naszej wycieczki był Jarosław A. Janowski, łódzki przewodnik miejski, pilot wycieczek turystycznych.
Pierwszym odwiedzonym przez nas miejscem były Lipce Reymontowskie i Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta, którego siedzibą są zabudowania dawnej manufaktury włókienniczej rodziny Winklów, powstała ona na przełomie lat 80-tych i 90-tych XIX wiek. W Muzeum oglądaliśmy różnorodne eksponaty z dziedziny historii i kultury materialnej Lipiec (dawne stroje, tkaniny, hafty, wyposażenie wnętrz w chałupie lipieckiej, narzędzia rolnicze w ramach stałej wystawy “Tradycje lipieckie” ) oraz pamiątki związane bezpośrednio z Władysławem St. Reymontem. Continue reading “Literacka wycieczka”