Aktualności

Podsumowanie projektu

29 listopada o godzinie 15.00 w Filii nr 5, ul. Wileńska 59/63 odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Międzypokoleniowa podróż literacka realizowanego od 16 maja do 30 listopada 2016 r. w ramach programu Kultura Dostępna dofinansowanym przez Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego.
W części oficjalnej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie Bożena Świątek-Mazur powitała zaproszonych gości, przedstawicieli partnerów projektu, przedstawicieli Wydziału Kultury z Departamentu Komunikacji Społecznej i Zdrowia, uczestników projektu. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej oraz prowadzący warsztaty bloger.
Podziękowała za zaangażowanie, pomoc w realizacji zadań i aktywne uczestnictwo w projekcie.
Następnie koordynator projektu Dorota Tarnowska przypomniała jakie odbywały się wydarzenia od początku projektu, kto towarzyszył nam w kilkumiesięcznej podróży.  Spotkaniu towarzyszyła prezentacja, relacjonująca wszystkie wydarzenia, uczestnicy mogli wspominać swoje ulubione wydarzenia, odnaleźć się na zdjęciach i filmikach, przeczytać swoje i innych wpisy na blogu. Nagrodzono także cztery osoby najaktywniejsze w swoich opiniach nadsyłanych i zamieszczanych na blogu projektu. http://miedzypokoleniowapodrozliteracka.mbplp.lodz.pl/ Czytaj więcej „Podsumowanie projektu”

Warsztaty blogowe – spotkanie 5

warsztaty blogowe25 października o godz. 11.00 spotkaliśmy się  kolejny raz aby popracować z uczestnikami projektu nad blogiem Międzypokoleniowa podróż literacka. Spotkanie poprowadził Piotr Tarnowski, administrator  bloga projektu, który pokazał nam jak wygląda „centrum sterowania”, jak wstawiać teksty, zdjęcia jak trzeba je przygotować i dopracować, jak wygląda praca z edytorem tekstu, a jak wygląda edycja zdjęć. Czytaj więcej „Warsztaty blogowe – spotkanie 5”

Twórczość Henryka Sienkiewicza

Spotkanie08.11. o godz. 11.00 zaprosiliśmy uczestników projektu na ich specjalne życzenie, na dodatkowe spotkanie, wykład dr hab. prof. nadzw. Krystyny Pietrych z Katedry Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ,  wprowadzający w epokę i pokazujący życie i twórczość noblisty, Henryka Sienkiewicza z okazji  Roku Henryka Sienkiewicza miejscem spotkania był jak zwykle, nasz partner i współorganizator projektu Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz”, ul. Krzemieniecka 7/9. Czytaj więcej „Twórczość Henryka Sienkiewicza”

Spotkanie z Waldemarem Wolańskim

spotkanie z Waldemarem Wolańskim18 października o godzinie 11.00, kontynuując realizację projektu Międzypokoleniowa podróż literacka finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Kultura Dostępna, zaprosiliśmy czytelników i uczestników projektu, na spotkanie autorskie z Waldemarem Wolańskim, dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Lalek „Arlekin” w Łodzi, reżyserem, dramaturgiem, muzykiem, lalkarzem i aktorem, pomysłodawcą, animatorem i organizatorem wielu imprez artystycznych, pedagogiem kilku uczelni teatralnych, autorem kilkudziesięciu scenariuszy teatralnych dla dzieci i młodzieży, książek przeznaczonych dla młodego czytelnika, także powieści dla dorosłych. Autor książek: „Złodziej Czasu”, „Pan Twardowski” O żabce co nie została królewną: na podstawie przemyśleń własnych” „Księżycowi ludzie”, „Szara Mysza” i „Teoria dziur, czyli wstęp do dziurawego pojmowania świata”. Czytaj więcej „Spotkanie z Waldemarem Wolańskim”

Wizyta w teatrze

Szalone Nożyczki - plakat10 października dzięki uprzejmości Dyrektora Teatru Powszechnego w Łodzi wybraliśmy się na jeden z najchętniej oglądanych łódzkich spektakli Szalone nożyczki. Oczywiście realizując program projektu Międzypokoleniowa podróż literacka finansowany przez Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z programu Kultura Dostępna.

Autorem scenariusza jest Paul Pörtner – niemiecki pisarz, reżyser, antropolog kultury.

Wszystkim podobała się formuła przedstawienia gdzie widzowie aktywnie w nim uczestniczą. Aktorzy wdają się w dyskusje z widownią, tłumaczą swoje zachowanie, zaprzeczają podejrzeniom. Spektakl przekształca się w  improwizację z nieznanym zakończeniem. Porucznik stara się podsumować zebrane informacje, bierze pod uwagę opinię publiczności. Punktem kulminacyjnym jest wydanie wyroku – kto jest mordercą. Widownia na podstawie wyciągniętych wniosków wskazuje winnego…ale czy ma rację? Czytaj więcej „Wizyta w teatrze”

Spotkanie z Marią Broniewską–Pijanowską

Maria Broniewska-Pijanowska i Aneta Kolańczyk10 października o godzinie  14.30, w ramach realizacji projektu Międzypokoleniowa podróż literacka realizowanego z programu Kultura Dostępna finansowanego ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, zaprosiliśmy czytelników i uczestników projektu, na spotkanie autorskie z panią Maria Pijanowską, właściwie Marią Broniewską–Pijanowską, polską aktorką teatralną i filmową, absolwentką warszawskiej PWST. Na spotkaniu poznaliśmy ją głównie jako córkę Marii Zarębińskiej przedwojennej aktorki. Czytaj więcej „Spotkanie z Marią Broniewską–Pijanowską”

Spotkanie z Grażyną Bąkiewicz

spotkanie2_013 września o godzinie 11.00 odbyło się spotkanie autorskie z łódzką pisarką, dziennikarką historykiem, wieloletnią nauczycielką historii Grażyną Bąkiewicz. Naszą Międzypokoleniową podróż literacką odbyliśmy tym razem po świecie wyobraźni, baśni ale też dawnej historii, zarówno naszego miasta jak i Polski.
Pani Grażyna opowiedziała nam o swoich pisarskich początkach o udziale w konkursach i nagrodach w nich zdobytych. O najnowszych książkach dla dzieci, młodzieży i dorosłych wydanych w Wydawnictwie Literatura i Naszej Księgarni, zarówno tych obyczajowych jak i historycznych, bardzo ciekawie i nowatorsko przygotowanych, tak aby zainteresować historią wszystkich nawet tych opornych. Zwróciła nasza uwagę na swoją książkę A u nas w domu, Opowieści dzieci fabrykanta opisująca codzienne życie Karola Scheiblera i jego rodziny. Czytaj więcej „Spotkanie z Grażyną Bąkiewicz”

Wycieczka śladami dwóch Marii

wycieczka2_007 września tym razem wcześniej bo o godzinie 7.00 wyruszyliśmy w naszą drugą podróż krajoznawczo literacką  szlakiem miejsc związanych z Marią Konopnicką i Marią Dąbrowską  czyli do Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie, Muzeum Oświatowego i Izby Pamięci Marii Konopnickiej i  do Kalisza związanego z obiema pisarkami. Jak poprzednio  naszym przewodnikiem turystycznym i pilotem naszej wycieczki  był Jarosław A. Janowski, łódzki przewodnik miejski, pilot wycieczek turystycznych.
Najpierw pojechaliśmy do Poddębic, gdzie znajduje się jeden z najpiękniejszych zabytków architektury renesansowej w tej części kraju, pałac renesansowy, którego budowę rozpoczął Zygmunt Grudziński w 1610 r. Całość, otoczona jest parkiem, którego urok skłonił mieszkańców Poddębic do umieszczenia w nim pomnika poświęconego Marii Konopnickiej – bohaterki naszej wycieczki, pod pomnikiem znajduje się ziemia z lwowskiego cmentarza łyczakowskiego, na którym pochowana jest pisarka. Następnie udaliśmy do dworku w Bronowie, w którym ma siedzibę  Muzeum Oświatowe i Izba Pamięci Marii Konopnickiej. W dworku poetka przebywała w latach 1862 do 1872 r. W 1862 r. Maria, wówczas jeszcze Wasiłowska, poślubiła Jarosława Konopnickiego i zamieszkała w majątku w Bronowie. (Dzisiejsza siedziba muzeum została zbudowana na fundamentach dawnej drewnianej siedziby szlacheckiej nie jest tym dworem, w którym mieszkali Konopniccy). W izbie poświęconej poetce zgromadzono dokumenty, fotografie, publikacje jej utworów, a także XIX-wieczne meble i przedmioty codziennego użytku. Druga część ekspozycji poświęcona jest szkolnictwu. Zrekonstruowano tu klasę wiejskiej szkoły z lat 50.  XX w. W rzędach stoją stare drewniane ławki z otworami na kałamarze i zagłębieniami na pióra i archaiczne obsadki zakończone stalówką a także dawne podręczniki szkolne, cenzurki, legitymacje uczniowskie oraz dzienniki klasowe z zapisami postępów szkolnej dziatwy. W 1872 roku przenieśli się do Gusina. Czytaj więcej „Wycieczka śladami dwóch Marii”

Wykład o życiu i twórczość Marii Konopnickiej i Marii Dąbrowskiej

wyklad1 06 września o godz. 11.00 kolejny raz spotkaliśmy się w gościnnych progach naszego partnera i współorganizatora projektu, Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz”, przy ul. Krzemienieckiej 7/9 na wykładzie literackim pani dr hab. prof. nadzw. Krystyny Pietrych z Katedry Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ. Spotkanie miało przygotować uczestników projektu do drugiej wycieczki, wprowadzić w epokę, pokazać życie i twórczość Marii Konopnickiej i Marii Dąbrowskiej.
Pani Profesor przypomniała nam twórczość pisarek na szerokim tle historycznym i obyczajowym, przywołując anegdotki i ciekawostki, jak zawsze z ogromną erudycją i znajomością tematu. Maria Konopnicka zdaniem Pani prof. była obok Asnyka wielką poetką pozytywizmu o czym zapominamy a kojarzymy tylko jej twórczość dla dzieci.
Maria Dąbrowska silnie związana z Kaliszem była świetną pisarką, felietonistką i tłumaczką literatury duńskiej, angielskiej i rosyjskiej na przykład Czechowa, była też kobietą nieprawdopodobnie wykształconą, studiowała  na uniwersytetach w Szwajcarii (Lozanna) i Belgii (Bruksela) nauki przyrodnicze, ekonomię i socjologię była też stypendystką  w Londynie. Czytaj więcej „Wykład o życiu i twórczość Marii Konopnickiej i Marii Dąbrowskiej”